Onze missie

Wij willen een concrete, effectieve bijdrage leveren aan het resultaat en de doelstellingen van onze klanten. Daarom willen wij binnen organisaties draagvlak en duurzame samenwerking opbouwen en onderhouden: wij werken niet alleen, maar samen met onze klanten aan hun succes. Dat wij ons werk met plezier en op maat willen doen, spreekt wat ons betreft voor zich.

Onze visie

Ons doel is onze klanten blijvend een stap verder te helpen. De veranderingen die een organisatie bereikt, moeten duurzaam zijn. Een hechte, duurzame relatie met onze klanten draagt bij aan een basis van vertrouwen, zodat wij kunnen fungeren als sparringpartners. Samen zoeken we naar draagvlak en werken we aan methodieken die ervoor zorgen dat het resultaat dat wordt bereikt inderdaad blijvend is.

Wij zijn flexibel en leveren maatwerk. Wij kunnen putten uit een breed netwerk van kennis- en samenwerkingspartners in Noord-Nederland. Zo nodig voeren we opdrachten gezamenlijk met andere partijen uit. Als wij in specifieke gevallen een opdrachtgever zelf niet kunnen helpen, brengen we hem in contact met deskundigen die wel over de juiste expertise beschikken om aan de opdracht te voldoen.

Plezier in ons werk is voor ons een belangrijke voorwaarde. Wij hechten veel belang aan kernbegrippen als wederzijds respect, aandacht voor mensen, eerlijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.